Bliv sponsor 2024

Rosenholm Festival er i fuld gang med planlægningen af den 35. festival i Hornslet, og igen i år er der selvfølgelig gratis adgang for alle borgere.

Vi er en selvejende institution, der uddeler vores eventuelle overskud til alment velgørende musik formål blandt børn, unge og ældre i lokalområdet. Vi oparbejder derfor ingen kapital i festivalen, men starter på en frisk hvert år!

Det er derfor ikke muligt at gennemføre en sådan festival uden en fantastisk opbakning fra det lokale erhvervsliv og de mange næringsdrivende der år efter år dels støtter festivalen, men også bakker op om festivalen ved at sætte vores plakater i vinduerne, afholde Open By Night og i det hele taget bidrager med lån af rekvisitter, ydelser m.m.

GØR DET MULIGT !

Gennem et sponsorat får I bl.a. mulighed for at:

  • Støtte et lokalt kulturarrangement og være med til at højne kvaliteten af samme
  • Skabe nyt netværk, kontakter og kunder
  • Eksponering og omtale
  • Mulighed for at invitere personale og andre samarbejdspartnere med til festivalen

Sponsor pakker ved Rosenholm Festival

Hovedsponsorer

Guldsponsorer

Rosenholm Festival siden 1988

Designet & udviklet af ThomasKristensen.comdform.dk / SEODorte