Donation 3

Uddeling fra overskudspuljen

Hele overskuddet fra Rosenholm Festival skal fuldt ud uddeles til velgørende eller på anden måde almennyttige formål indenfor musik og kultur i lokalområdet, i henhold til Momslovens § 13 stk. 1 nr. 17.
Skat skal godkende vores udvalgte donationer og vi opfordre derfor ansøgere til at læse retningslinjer fra skat på: www.skat.dk

Hvis du ønsker at søge om støtte til din aktivitet, skal du udfylde vort “Ansøgningsskema”.

Søg om støtte fra overskudspuljen

Du kan hente et ansøgningsskema her! Ansøgningsskema eller sende en mail til stoetterosenholmfestival@gmail.com

Der er åben for ansøgninger 2 gange om året fra overskudspuljen. Ansøgningsfristen er 1. maj og 1. november.
Vi gør opmærksom på at behandlingstiden kan strække sig over 2 måneder, idet der er en længere behandlings- og godkendelsesprocedure.

Ansøgere vil modtage skriftligt tilsagn eller afslag på ansøgningen på mail.

Støtteudvalget består af Marianne Rothmann og Jens Dueholm Petersen for festivalåret 2017/2018. Vi gør opmærksom på, at der ikke uddeles fra overskudspuljen 1. november 2017 og 1. maj 2018, da vi ikke genererede et overskud i festivalåret 2016/2017.

Vi har gennem tiden støttet bl.a. støttet: HIF Minisport, Rosengaardens Sangudvalg, Kom·bi, Stejbjerggaard Rideforening, Dagplejen i Ådalen, Dagplejen i Mørke, Dagplejen i Hornslet, PGU, Boots in Lime, Skørring forsamlingshus, Hornslet Byfest, Rosengaardens Kulturudvalg, Rosenholm Musikskole, Syddjurs Ungdomsskole, Rosengaardens Teatergruppe, IF Ådalen, Maria Magdalene's Bo- & Aktivitetscenter i Termestrup, FDF Mørke, Syddjurs Dagcenterorkester, Rosengårdens Sangudvalg, Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, I.F.Viking, Fakkelgården ”Blå Gruppe”, Mørke IF/Idrætscenter, Dagplejerne i Mørke, Rosenholm Tamburkorps, Ugelbølle Friskole. Bokseklubben Hornslet, Lions Rosenholm, Ådalshallen.