Donation 3

Uddeling fra overskudspuljen

Støtteudvalget består af Annette Kjeldbjerg, Lotte Jensen og Jens Dueholm Petersen for festivalåret 2019/2020.

Hele overskuddet fra Rosenholm Festival skal fuldt ud uddeles til velgørende eller på anden måde almennyttige formål indenfor musik og kultur i lokalområdet, i henhold til Momslovens § 13 stk. 1 nr. 17.
Skat skal godkende vores udvalgte donationer og vi opfordre derfor ansøgere til at læse retningslinjer fra skat på: www.skat.dk

Hvis du ønsker at søge om støtte til din aktivitet, skal du udfylde vort “Ansøgningsskema”.

Søg om støtte fra overskudspuljen

Du kan hente et ansøgningsskema her! Ansøgningsskema eller sende en mail til stoetterosenholmfestival@gmail.com

Vi vil gøre opmærksom på, at der i festivalåret 2019/20 bliver uddelt af overskuddet fra festivalåret 2017/18. Der bliver ingen uddeling for maj puljen 2020.
Deadline for at komme i betragtning er 1. november 2019.
Ansøgninger fremsendt frem til 1.11.2019 kommer i betragtning i puljen for november uddelingen.

Ansøgere vil modtage skriftligt tilsagn eller afslag på ansøgningen på mail.

Vi har gennem tiden støttet bl.a. støttet: HIF Minisport, Rosengaardens Sangudvalg, Kom·bi, Stejbjerggaard Rideforening, Dagplejen i Ådalen, Dagplejen i Mørke, Dagplejen i Hornslet, PGU, Boots in Lime, Skørring forsamlingshus, Hornslet Byfest, Rosengaardens Kulturudvalg, Rosenholm Musikskole, Syddjurs Ungdomsskole, Rosengaardens Teatergruppe, IF Ådalen, Maria Magdalene's Bo- & Aktivitetscenter i Termestrup, FDF Mørke, Syddjurs Dagcenterorkester, Rosengårdens Sangudvalg, Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, I.F.Viking, Fakkelgården ”Blå Gruppe”, Mørke IF/Idrætscenter, Dagplejerne i Mørke, Rosenholm Tamburkorps, Ugelbølle Friskole. Bokseklubben Hornslet, Lions Rosenholm, Ådalshallen.