BOOKING AF MUSIK OG UNDERHOLDNING

Er du interesseret i at komme i kontakt med vores musikgruppe som står for booking af kunstnere til vores festival, kan du skrive en mail til rosenholmfestival@gmail.com.

Da vi modtager mange henvendelser, hvilket vi selvfølgelig er glade for, kan vi ikke besvarer alle mails. Men du/I hører fra musikgruppen,
hvis vi finder mulighed for at præsentere dig/jer på festivalen.

 

BESTYRELSEN FOR ROSENHOLM FESTIVAL

Bestyrelsen for Roseholm Festival består af syv personer, samt en eller to suppleanter.
Medlemmerne vælges ind i bestyrelsen for en 2 årig periode på den årlige generalforsamling i oktober.

I oktober 2016 har bestyrelsen konstitueret sig på følgende poster og ansvarsområder:

annette

FORMAND
ANNETTE KJELDBJERG
PR, kommunikation og marketing, Fonde
Mobil 6021 0902
akrosenholmfestival@gmail.com

bente

KASSERER
BENTE JOHANSEN
Ansvarlig for regnskab og kassehold
Mobil 6120 6883
jan.johansen@newmail.dk

maibritt

SEKRETÆR
MAIBRITT FRIIS JACOBSEN
Stageansvarlig
Mobil 2845 8900
maibrittfriis.jakobsen@gmail.com

calle s

BARHOLD, bestyrelsesmedlem
CALLE SANDGAARD
Ansvarlig bar og forsyning
Mobil 5362 4304
sandgaardcalle@gmail.com

morten

BARHOLD, bestyrelsesmedlem
MORTEN JUST JENSEN
Bar og forsyning
Mobil 4083 5147
morten@justjensen.net

henrik s

TRANSPORT OG LOGISTIK, suppleant
HENRIK VOLDBIRK SØRENSEN
Logistik og kunstnerforplejning
Mobil 5157 5677
hso@aarhusvand.dk

PLADSHOLD, suppleant
MICHAEL MEIER ØSTERGAARD
Sikkerhedsansvarlig 
Mobil 2468 2082
toy.ally.sia@gmail.com

jens2

TEKNIKHOLD, suppleant
JENS DUEHOLM PETERSEN
El og teknik
Mobil 4279 1210
jensdue68@gmail.com