BOOKING AF MUSIK OG UNDERHOLDNING

Er du interesseret i at komme i kontakt med vores musikgruppe som står for booking af kunstnere til vores festival, kan du skrive en mail til rosenholmfestival@gmail.com.

Da vi modtager mange henvendelser, hvilket vi selvfølgelig er glade for, kan vi ikke besvarer alle mails. Men du/I hører fra musikgruppen,
hvis vi finder mulighed for at præsentere dig/jer på festivalen.

 

BESTYRELSEN FOR ROSENHOLM FESTIVAL

Bestyrelsen for Roseholm Festival består af syv personer, samt en eller to suppleanter.
Medlemmerne vælges ind i bestyrelsen for en 2 årig periode på den årlige generalforsamling i oktober.

I oktober 2016 har bestyrelsen konstitueret sig på følgende poster og ansvarsområder:

 
 
annette

FORMAND
ANNETTE KJELDBJERG
PR, kommunikation og marketing, Fonde
Mobil 6021 0902
akrosenholmfestival@gmail.com

 
 
henrik m

KASSERER
HENRIK MUNKHOF MØLLER
Regnskab, kassehold og underholdning
Mobil 4020 2846
henrik@munkhof.dk

 
 
 
lone

SEKRETÆR
LONE HAYDEN
Medhjælperkartotek og tilladelser
Mobil 2020 0506
haydenlone@gmail.com

 
 
calle s

BARHOLD, bestyrelsesmedlem
CALLE SANDGAARD
Bar og forsyning
Mobil 5362 4304
sandgaardcalle@gmail.com

 
 

PLADSHOLD, bestyrelsesmedlem
MICHAEL MEIER ØSTERGAARD
Plads- og sikkerhedsansvarlig 
Mobil 2127 5447
allytoysmilla@gmail.com

 
 
jens2

TEKNIKHOLD, bestyrelsesmedlem
JENS DUEHOLM PETERSEN
El og teknik
Mobil 4279 1210
jensdue68@gmail.com

 
 
maibritt

STAGE, bestyrelsesmedlem
MAIBRITT FRIIS JACOBSEN
Stageansvarlig
Mobil 2845 8900
maibrittfriis.jakobsen@gmail.com

 
 
henrik s

TRANSPORT OG LOGISTIK, suppleant
HENRIK VOLDBIRK SØRENSEN
Kunstnerforplejning, køkkenhold
Mobil 5157 5677
hso@aarhusvand.dk