ROSENHOLM FESTIVAL - STØTTEUDVALGET

Rosenholm Festivals Støtteudvalg støtter det lokale musik- og kulturliv, og yder to gange om året tilskud/støtte til almennyttige formål inden for musik og kultur.

Rosenholm Festival 'Støtteudvalget' har ifølge formålsparagraf 13 mulighed for at imødekomme ansøgninger om tilskud/støtte til diverse almennyttige formål inden for musik- og teater i lokalområdet. Primært nye tiltag inden for musikalske aktiviteter tilgodeses.
Vi gør opmærksom på at SKAT har strammet op om betingelserne for at opnå støtte. Det kan du læse mere om her på:  www.skat.dk

Hvis du ønsker at søge om støtte til din aktivitet, skal du udfylde vort “Ansøgningsskema”.

Søg støtte

Du kan hente et ansøgningsskema her! Ansøgningsskema eller sende en mail til stoetterosenholmfestival@gmail.com

Man kan ansøge to gange om året.
Ansøgningsfristen er 1. april og 1. oktober.
Ansøgninger om støtte behandles på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristens udløb. Ansøger vil modtage skriftligt tilsagn eller afslag på ansøgningen.

Støtteudvalget består af Lotte Jensen, Allan Johnsen og Marianne Rothmann.
Vi har gennem tiden støttet så forskellige grupper som:
HIF Minisport, Rosengaardens Sangudvalg, Kom·bi, Stejbjerggaard Rideforening,
Dagplejen i Ådalen, Dagplejen i Mørke, Dagplejen i Hornslet, PGU, Boots in Lime,
Skørring forsamlingshus, Hornslet Byfest, Rosengaardens Kulturudvalg,
Rosenholm Musikskole, Syddjurs Ungdomsskole, Rosengaardens Teatergruppe,
IF Ådalen, Maria Magdalene's Bo- & Aktivitetscenter i Termestrup, FDF Mørke, Syddjurs Dagcenterorkester, Rosengårdens Sangudvalg, Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, I.F.Viking, Fakkelgården ”Blå Gruppe”, Mørke IF/Idrætscenter, Dagplejerne i Mørke, Rosenholm Tamburkorps, Ugelbølle Friskole.